Vårt Forskarlag

Vårt forskarlag i laboratoriet i Lund

Citat från några av våra medlemmar i laget:

”Självklart är vårt viktigaste mål att hjälpa patienter att överleva sin cancersjukdom. Det är det slutgiltiga målet, och om man kan vara få vara en liten del i forskningen som bidrar till detta målet är det naturligtvis mycket viktigt” – Istvan Nemth

”Jag tror vi fokuserar på patienten. Till exempel masspektrometri är sådan teknisk sak, men allt som vi är tvungna att arbetat med är endast verktyg för att få fram svar till biologiska frågeställningar så att vi i slutändan kan hjälpa patienten”- Magdalena Kuras

”Jag hoppas verkligen att vi har möjlighet att uppnå resultat på vårt center som leder till utveckling av behandling som kan implementeras på patienter. Det är vårt främsta mål” – Gyorgy Marko-Varga

”Detta är en stor satsning, och vi tar ett stort steg framåt i kampen mot cancer, oavsett om det är för diagnostik eller behandling och även om det innebär mycket samarbete så kommer detta att bli stort…..” – Lazaro Betancourt

”Vi försöker att få forskare att arbeta tillsammans på ett nytt sätt. Självklart är det många forskare som samarbetar idag, men det är också många forskare som inte samarbetar och som håller resultat för sig själva. Så det är ett nytt sätt att få ihop forskning ”- Roger Appelqvist