Vad är Proteomik?

Vad är Proteomik?

Genomet är den kompletta uppsättningen av en organisms DNA. Området att analysera genomet kallas för genomik. Genomet för en patients cancer kan analyseras. Detta kan avslöja det bästa sättet att upptäcka, diagnostisera, och behandla cancer. Exempelvis, en patients cancer kan ha en DNA mutation (som kan upptäckas genom genomik) som är känslig mot ett specifikt läkemedel. Detta är dock inte hela bilden, det krävs också en förståelse gällande proteiner.

Proteomet är en komplett uppsättning av alla proteiner i en organism. Ämnet gällande studier av proteomet heter proteomik. Proteiner byggs upp från information som finns i DNA. DNA innehåller all information för samtligt liv och proteiner är verktygen som gör att de levande systemen fungerar. DNA och proteiner spelar en viktig roll i normala friska celler och i cancerceller.

Proteomet för cancern hos en patient kan analyserad. Detta kan också avslöja bästa sättet att upptäcka, diagnostisera och behandla cancer. Om ett protein förändras kan detta medföra att en cell kan starta att okontrollerat dela sig, och det kan potentiellt leda till cancer. Detta är orsaken till att nästan all typ av cancerbehandling riktar sig mot ett protein. Bättre diagnostiska verktyg och bättre tillvägagångssätt för behandling kan utvecklas genom att bättre förstå hur proteiner påverkar biologin i cancercellerna. Detta kan också leda till bättre förståelse om hur en patient kommer att svara mot en specifik behandling.

Idag kombinerar forskare disciplinerna cancergenom och cancerproteom. Denna kombination kallas för proteomik. Proteomik leder till en mer utbredd förståelse på en molekylär nivå. Detta kommer slutligen att ge bättre preventiv förståelse, diagnostisk behandling och cancerbehandling i framtiden.

 

___

LÄS MER

https://www.nature.com/articles/nmeth.3144
https://www.nature.com/articles/s41388-018-0152-0
https://www.hupo.org/What-is-Proteomics
https://genteknik.nu/fran-gen-till-protein/