Instrument

I. Biobank

Liconic STC ULT -8o graders robotiserad frys med plats för 5 miljoner blod/plasma/serumprover 

II. MS plattform Fyra Thermo Fisher Q Exactive HF-X med nano-LC

III. Arbetsbänk för provberedning av protein

 

Agilent Bravo Automatiserad Vätskebehandlingsplattform