ICPC

Det Internationella Cancer Proteogenome Konsortiet (ICPC)

Det internationella Cancer Proteogenome Konsortiet (ICPC) lanserades i slutet av 2016 och startades genom Cancer Moonshot USA projektet. ICPC är en internationell, vetenskaplig, organisation, och ett samarbetsforum för protegenomisk forskning inom cancerområdet.

Det övergripande syftet är att påskynda utvecklingen av nya behandlingar och bättre vård för patienten. Huvudmålet med ICPC:s arbete är:

  • att främja internationellt samarbete och investeringar inom cancerforskning och cancervård.
  • att stimulera samarbeta inom applikationer av protegenomisk analys med målsättningen att förutse lyckad cancerbehandling och att dela resultat mellan forskare runt om i världen.
  • att föra samman världsledande forskare för att tillsammans hitta nya vägar inom precisionsmedicin.

Samtliga nationer närvarande på ICPC möte vid HUPO 2017 i Dublin, Irland

 

Cancer Moonshot, Lund, Sverige är medlem i ICPC tillsammans med grupper från Australien, Kanada, Tyskland, Japan, Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Storbritannien och USA.

___

LÄS MER

proteomics.cancer.gov
https://proteomics.cancer.gov/node/14
https://proteomics.cancer.gov/news_and_announcements/applied-proteogenomics-organizational-learning-and-outcomes-apollo-network