Vad är Cancer?

Vad är Cancer?

Cancer är inte en sjukdom utan ett samlingsbegrepp för många sjukdomar. Det finns ca 200 olika cancerformer och sjukdomen kan uppstå i alla kroppens olika organ. Den gemensamma nämnaren är okontrollerad celldelning men varje cancerform är unik – såväl symtom och riskfaktorer som diagnostik, behandling och prognos varierar.

Utvecklingen av en tumör börjar med att kontrollen av den normal celldelningen brister-delningen går för fort. Den nya cellen, tumörcellen, fortsätter att ohämmat dela sig, och det bildas en” klump”; en sk tumör som består av en mängd tumörceller. Vissa cancerformer bildar dock inte tumörer, t ex blodcancer. En tumör kan vara godartad (benign) eller elakartad (malign). Den elakartade tumören benämns cancer kan växa in i andra vävnader och kan sprida sig till andra delar av kroppen. Cancer utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan man upptäcker sjukdomen.

 

Bilden visar en celldelning (1)

Cancer betraktas ofta som en genetisk sjukdom, dvs en sjukdom orsakad av förändringar i gener som kontrollerar cellens förmåga att växa och dela sig. Genetiska förändringar som orsakar cancer kan vara ärftliga, men de kan också uppstå som ett resultat av exposition för riskfaktorer eller en ogynnsam livsstil – t.ex.  rökning och övervikt.

Cancerceller

Generna kan drabbas av förändringar, t.ex. mutationer i DNA. Ett genetiskt fel är vanligtvis inte tillräckligt för att orsaka cancer, men om det sker mutationer i gener som spelar betydande roll vid reglering av cellernas delning och tillväxt, kan detta orsaka cancer. När cancern växer tillkommer det ofta fler genetiska förändringar. Detta är en av anledningarna till varför cancer kan utvecklas på olika i olika patienter. (För mer detaljerad information se avsnitt, vad är gener, DNA och proteiner?)

 

____

REFERENSER

(1) https://www.drugtargetreview.com/news/29772/studying-mitosis-structure/
(2) https://medicalxpress.com/news/2017-01-clue-cancer-cells.html

Läs mer

https://www.cancer.gov/about-cancer/
https://www.youtube.com/watch?v=7tzaWOdvGMw
http://www.cancerfonden.se
http://www.cancer.se