Hem Europeiska Cancer Moonshot Lund Centret

Välkommen till det Europeiska Cancer Moonshot Lund Centrets Hemsida

Cancer Moonshot Lunds Center är mycket stolta över att vara delaktiga i världens största cancerprojekt någonsin

Enbart i USA inkluderar projektet mer än 75 000 patienter och sträcker sig över sju år med en budget på 1.8 miljarder US dollar.

”A roadmap to end cancer as we know it ”
-f.d. vicepresident i USA, Joe Biden

Vårt uppdrag är att genomföra forskning som har direkt nytta för patienter.

Vår främsta målsättning är att identifiera proteiner i hudcancervävnad.
Dessa proteiner kan användas för att förbättra diagnostiken och behandlingen av sjukdomen.

Vävnadsprover, blodprover och patientdata (tex, ålder, kön, vikt, antal timmar i solen etc) från patienter samlas in och analyseras.
Genom dataanalys kan cancern karakteriseras vilket möjliggör skräddarsydd behandling.