Cancer Moonshot USA

Cancer Moonshot, USA

Målsättningen med Cancer Moonshot, USA, är att drastiskt öka insatserna inom cancerforskning. Målsättningen är att inom sju år uppnå resultat som normalt skulle ta dubbelt så lång tid att åstadkomma. Projektet involverar ett nära samarbete med patienter, patientorganisationer, cancerforskare, cancercentra, universitet, myndigheter och den privata sektorn för att bättre kunna förebygga, diagnostisera och behandla cancer.

 

Joe Biden, Joe Biden US Vice President, Cancer moonshot, Cancer cure, Health care, Obama Care, US Senate,Barack Obama, cancer, World news, Indian express news

 

I juni 2016 tillsatte dåvarande president Barack Obama, vicepresident Joe Biden, att leda detta ”cancer moonshot initiativ”. Ett utskott etablerades och en plan initierades vilket involverade bl a följande områden:

 • finansiering- att uppnå 1.8 miljarder USD i finansiering
 • IT- utveckling och användning av superdatorn ”Watson” (att användas för att samla och lagra allt för projektet relevant information)
 • patientengagemang – etablera ett nätverk där patienter blir direkt involverade genom att ladda upp information om sin sjukdom
 • forskning och utveckling inom 13 olika områden bl.a:
  • terapiresistens
  • barncancer
  • terapibiverkningar
  • prevention och tidig upptäckt
  • utveckling av nya tekniker för att karakterisera och behandla cancer

En av de viktigaste uppmaningarna från f.d. vicepresidenten Joe Biden var att ”riva ner barriärerna och börja att samarbeta”. Denna uppmaning är riktad mot alla forskare, kliniker, organisationer, institut (både inom den akademiska och privata sektorn), som arbetar inom cancerområdet. Detta uttalande är av stor vikt eftersom vi vill maximera möjligheterna att finna nya vägar mot målet att utrota cancer.

 

f.d. Vicepresidenten i USA Joseph R. Biden Jr. anförande på galamiddagen vid ”Human Proteome Organization (HUPO 2017), Irland 16 september, 2017

___

LÄS MER

Cancer Moonshot: 5 things to know – https://youtu.be/6S7RPAy629Y
https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/moonshot-cancer-initiative
https://bidencancer.org
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/01/fact-sheet-investing-national-cancer-moonshot
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/28/fact-sheet-cancer-moonshot-summit-vice-president-biden-announces-new
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27199492